Danh sách ngân hàng tại Việt Nam 4/25/2024

DỊCH VỤ RÚT TIỀN THẺ TÍN DỤNG
0909 773687
TP.HỒ CHÍ MINH

Hỗ trợ rút 100% hạn mức thẻ

Giao dịch nhanh chóng

Miễn lãi 45-50 ngày đầu

Hỗ trợ đáo hạn thẻ

Giao dịch nhanh chóng

Phí rút rẻ gần gấp 4-5 lần so với rút ở cây ATM chỉ từ 0.7%

Dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng